2022 m. I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys(dokumento nuorašas)