Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-06-30(nuorašai)