Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-12-31