2022 m.  3-jų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 3-jų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys (nuorašas)