2023 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys(nuorašas)