Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2021-12-31