Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-03-31(nuorašas)