Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190396618

ES projektas
X
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
marijampoles-savivaldybe-255x164

Naujienos

UDC ugdytinius aplankė paramedikai, bet tik tam, kad supažindintų su savo kilniu darbu – gelbėti žmonių gyvybes.
Apžiūrėjome automobilį ir jo komplektaciją. Vaikai išbandė kaklo įtvarus, rankų įtvarus, drąsiausi gulėjo neštuvuose pririšti.
Po apžiūros persikėlėme į grupę.
Paramedikė Renata, matavo širdies darbo veiklą, matavo spaudimą, mokėsi suteikti pagalbą užspringus, daryti dirbtinį kvėpavimą.
Įspūdžių daug. Dalinuosi akimirkomis
P.S. Viena iš paramedikų, buvo vaikų Robotikos mokytoja, Renata Šnirpūnė.
Ačiū Jai ir jos komandai už gerumą, paprastumą, draugystę ir už neužmirštamas akimirkas😃🥰😘.

Tekstas- Virginija Stanulienė.

 

Kovo 21 dieną mūsų mylima Marijampolė švenčia savo vardo sugrąžinimo 35-metį. Marijampolės vardą miestui davė vienuoliai marijonai, kažkada čia grafienės Butlerienės kvietimu apsigyvenę ir pastatę bažnyčią bei vienuolyną.
Kadangi, marijonai beveik prieš 100 metų turėjo nedidelį ūkį ir taip pat gyveno šalia Marijampolės miesto esančiame Patašinės kaime, kartu su Patašinės UDC kolektyvu, Patašinės šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčios kunigu Arnu Budriumi surengta edukacija vaikams – „Marijonai Patašinėje“. Apsilankyta buvusioje marijonų ūkio teritorijoje, apžiūrėtas kažkada čia vienuolių marijonų pastatytas vienuolyno namelis, Patašinės bažnytėlė, senas sodas šalia jos. Vienuolyno namelio kieme kartu su mažaisiais Patašinės UDC ugdytiniais bandyta atkartoti tai, ką prieš daug metų čia veikė vienuoliai marijonai: pasodinti daržą, garsų pirmosiomis Patašinėje sunokintomis braškėmis, atkurti sodą, džiuginusį ypatingai skaniais vaisiais, pievelėje paganyti vienuolių augintus gyvulius ir paukščius. Aplankyta ir Patašinės bažnyčia, stovinti toje pačioje vietoje, kur kažkada marijonai buvo pastatę šv. Kryžiaus koplytėlę. Bažnyčioje vaikai rado nedidelę bibliotekėlę – imitaciją tos, kurią čia kažkada buvo įsteigę vienuoliai. Tada bibliotekėle galėjo naudotis, visi, kas norėjo. Mažieji Patašinės UDC ugdytiniai taip pat pasiėmė keletą knygelių iš šios imituotos bibliotekėlės. Auklėtoja Virginija Stanulienė vaikus supažindino su baltu vienuolių marijonų rūbu. Kunigas Arnas Budrius labai įdomiai papasakojo mažiesiems apie bažnytėlėje naudojamą atributiką.
Sugrįžus į vienuolyno namelį, vaišintasi skaniais obuoliais ir kriaušėmis, labai panašaus skonio, kaip ir tie, kuriuos savo sode kažkada augino vienuoliai marijonai.
Nuotraukos – Rimutės Spūdienės
Tekstas- Ilona Jančaitienė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 4 dalimi, 2.99 ir 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-134 „Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Nykštukas“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Pasaka“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Rūta“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Rasa“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Šaltinėlis“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Šypsenėlė“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Vaivorykštė“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Želmenėliai“ ir Marijampolės sav. Patašinės universalų daugiafunkcį centrą sujungimo būdu į Marijampolės vaikų lopšelį-darželį“, pranešame apie parengtą reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojamos įstaigos:

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“;

1.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

1.2. Buveinė: Mokolų g. 69, LT-68163 Marijampolė;

1.3. Juridinio asmens kodas: 190450037;

1.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“;

2.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

2.2. Buveinė: Uosupio g. 2, LT-68160 Marijampolė;

2.3. Juridinio asmens kodas: 190448342;

2.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“;

3.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

3.2. Buveinė: P. Vaičaičio g. 24, LT-68292 Marijampolė;

3.3. Juridinio asmens kodas: 190449259;

3.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“;

4.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

4.2. Buveinės: Draugystės g. 5A, LT-68255 Marijampolė ir Jaunimo g. 3, LT-68247, Marijampolė;

4.3. Juridinio asmens kodas: 190449444;

4.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“;

5.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

5.2. Buveinė: Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė;

5.3. Juridinio asmens kodas: 190448538;

5.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“;

6.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

6.2. Buveinė: K. Griniaus g. 12A, LT-68282 Marijampolė;

6.3. Juridinio asmens kodas: 190450222;

6.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“;

7.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

7.2. Buveinė: R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė;

7.3. Juridinio asmens kodas: 191649519;

7.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“;

8.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

8.2. Buveinė: Mokolų g. 11, LT-68172 Marijampolė;

8.3. Juridinio asmens kodas: 190450375;

8.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“;

9.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

9.2. Buveinės: J. Žemaitės g. 25, LT-68263 Marijampolė ir Vasario 16-osios g. 3, LT-68299 Marijampolė;

9.3. Juridinio asmens kodas: 190451281;

9.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 1. Pavadinimas: Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras;

10.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

10.2. Buveinė: Nausupės skg. 4, Patašinės k., Marijampolės sen., LT-69105 Marijampolės sav.;

10.3. Juridinio asmens kodas: 190396618;

10.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

 

Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis.

Reorganizavimo būdas – sujungimo būdu Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“ ir Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras (toliau – Reorganizuojamos įstaigos) reorganizuojamos sujungiant jas į Marijampolės vaikų lopšelį-darželį, kuriam po reorganizavimo pereina visos Reorganizuojamų  įstaigų teisės ir pareigos ir kuris po reorganizavimo tęs veiklą. Momentas, nuo kurio pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo juridiniam asmeniui – 2024 m. birželio 1 d.

 

Nuo 2024 m. sausio 10 d. su reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais dokumentais galite susipažinti viešai:

 • Reorganizavimo sąlygos skelbiamos Reorganizuojamų įstaigų svetainėse; Susipažinti su aprašu galite paspaudus ČIA
 • Marijampolės vaikų lopšelio-darželio nuostatų projektas skelbiamas Reorganizuojamų įstaigų svetainėse; Susipažinti su nuostatų projektu galite paspaudus ČIA
 • Reorganizuojamų įstaigų paskutinių penkerių finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniai – Reorganizuojamų įstaigų buveinėse, su kuriais susipažinti galima kiekvieną darbo dieną 8.00­–16.30 val.:
 1. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, adresas Mokolų g. 69, LT-68163 Marijampolė;
 2. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“, adresas Uosupio g. 2, LT-68160 Marijampolė;
 3. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“, adresas P. Vaičaičio g. 24, LT-68292 Marijampolė;
 4. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“, adresas Draugystės g. 5A, LT-68255 Marijampolė;
 5. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“, adresas Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė;
 6. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“, adresas K. Griniaus g. 12A, LT-68282 Marijampolė;
 7. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“, adrsas R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė;
 8. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“, adresas Mokolų g. 11, LT-68172 Marijampolė;
 9. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“, adresas J. Žemaitės g. 25, LT-68263 Marijampolė;
 10. Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras, adresas Nausupės skg. 4, Patašinės k., Marijampolės sen., LT-69105 Marijampolės sav.

 

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta Reorganizuojamų įstaigų interneto svetainėse  ir raštu pranešama visiems reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų kreditoriams.

Patašinės universaliame daugiafunkciame centre vyko 2 renginiai, skirti klimato savaitei paminėti.
Dalyvavo 3 ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir 2 vaikučių grupės.

1 renginys  “Švarinu Patašinės gyvenvietę ir rūšiuoju šiukšles” (talka lauke). Patašinės UDC vaikučiai – tikrų tikriausi planetos saugotojai. Renka šiukšles, rūšiuoja ir aiškinasi rūšiavimo svarbą.
2 renginys. “Daugkartinis pirkinių krepšys mamytei” (krepšio gamyba grupėje). Daugkartinis krepšys – puikus sprendimas vartoti mažiau.

Patašinės UDC esanti informacinių technologijų klasė rugsėjį pasitinka atsinaujinusi- įsigyti 3 nauji stacionarūs kompiuteriai, aprūpinti kokybiškais priedais- ausinėmis, žaidimams pritaikyta klaviatūra ir pele. Patašinės UDC informacinių technologijų klasė atvira ne tik įstaigos bet ir visai Patašinės kaimo bendruomenei. Apsilankyti kviečiame pirmadieniais-ketvirtadieniais 12:30-17:30.

Gegužės 16 dieną Patašinės bibliotekoje lankėsi dailininkė, vaikiškų knygelių autorė, viena iš leidyklos „Nieko rimto“ įkūrėjų, skaitymo ambasadorė – Sigutė Ach.
Patašinės UDC dailės- technologijų kabinete vos tilpo atvykusieji susitikti su labai vaikų mėgiama menininke. Diskutuota apie fantaziją, nuobodulį, gerumą, piešinius ir, žinoma, skaitymą. Vaikai atsakinėjo į jiems užduotus klausimus, tuo pačiu, buvo smalsūs ir sumanūs.
Ant spalvotų popierinių figūrėlių vaikai užrašinėjo savo mintis apie tai, kodėl jiems gera skaityti. Sigutė užrašytas mintis klijavo ant balto popieriaus lapo. Trys dideli lapai minčių apie skaitymą – tarsi margi drugiai sutūpė ant molberto. Sigutė vaikams padovanojo po spalvotą savo piešinuko reprodukciją.
Gal kada nors pas kažką ėmė ir apsilankė Netvarkos nykštukas? Jei taip, vadinasi, pas jus namuose pabaisa Tingiu-Nė-Krust yra padariusi tikrą Netvarkos krizę.
Pasisekė, jog 23-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės tema – kaip tik tokia, kokios ir reikėjo – „Krizes įveikime kartu“.
Taigi, kartu su mažaisiais draugais iš Patašinės UDC „Obuoliukų“ grupės, jų auklėtoja Rimute bei Kake Make įveikinėjome ir pabaisą
Tingiu-Nė-Krust, ir Netvarkos krizę.
Buvo šiek tiek baisu, šiek tiek neramu, bet daugiausiai – linksma.
Kalbėjome apie krizes (pav., Netikėtai pasibaigusių sausainių krizę ar Sušlapusių batų krizę), skaitėme knygelę „Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas“, tvarkėme išmėtytus žaislus taip, kad iš pirmųjų pavadinimo raidžių išeitų žodis ,,TVARKA“.
Už nuolatinę pagalbą įveikiant visas krizes Padėką įteikėme „Obuoliukų“ auklėtojai Rimutei Jeskevičienei.
AČIŪ, mažieji draugai, už nuotaikingą susitikimą!
Ačiū Rimutei Spūdienei už renginio nuotraukas.
Tekstas- Ilona Jančaitienė.

2023 m. balandžio 25 d. Patašinės UDC ugdytiniai kartu su meninio ugdymo mokytoju Antanu Maziliausku dalyvavo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rūta” kasmet organizuojamame Tarptautiniame lietuvių liaudies dainos festivalyje “Sveiki gyvi sveteliai”. Festivalyje pasirodė gausus būrys kolektyvų,  pasipuošusių tautine atributika. Mūsų įstaigos folklorinis ansamblis “Obuoliukai” kartu su “Svajos” jaunimu atliko kūrinį “Ir atlėkė paukščiukė”.