Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 pareigybės, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės

 pavadinimas

Dirbančiųjų pareigybių skaičius* 2021 metų vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis, Eur 2022 m.   I  ketvirtis 2022 m.   II  ketvirtis 2022 m.   III ketvirtis 2022 m.   IV ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3,3 1329 1463 1463 1479 1511
2 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2,0 829 946 919 919 919

 

*Pareigybių skaičius pateiktas 2022 m. rugsėjo 1  d. duomenimis.