Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 pareigybės, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės

 pavadinimas

Dirbančiųjų pareigybių skaičius* 2020 metų vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis, Eur 2021 m.   I  ketvirtis 2021 m.   II  ketvirtis 2021 m.   III ketvirtis

2021 m.   IV ketvirtis

1

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

3,03

1044

1329

     

2

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

2,0

749

827

     

 

*Pareigybių skaičius pateiktas 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis.