Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 pareigybės, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės

 pavadinimas

Dirbančiųjų pareigybių skaičius* 2023 metų vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis, Eur 2024 m.   I  ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3,4 1648 1803
2 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2,0 1079 1166

*Pareigybių skaičius pateiktas 2023 m. rugsėjo 1  d. duomenimis.