Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 pareigybės, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės

 pavadinimas

Dirbančiųjų pareigybių skaičius* 2022 metų vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis, Eur 2023 m.   I  ketvirtis 2023 m.   II  ketvirtis 2023 m.   III ketvirtis 2023 m.   IV ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3,3 1479 1675 1640 1640 1640
2 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2,0 926 1067 1084 1084 1084

*Pareigybių skaičius pateiktas 2023 m. sausio 1  d. duomenimis.