Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 pareigybės, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės

 pavadinimas

Dirbančiųjų pareigybių skaičius* 2020 metų vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis, Eur 2021 m.   I  ketvirtis 2021 m.   II  ketvirtis 2021 m.   III ketvirtis 2021 m.   IV ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3,18 1044 1329 1329 1329
2 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2,0 749 827 827 829

 

*Pareigybių skaičius pateiktas 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis.