1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas.  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
 2. Meninio ugdymo mokytojas. Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
 3. Logopedas. Logopedo pareigybės aprašymas
 4. Neformaliojo švietimo mokytojas. Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas
 5. Vyriausiasis buhalteris. Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas
 6. Specialistas kompiuterių priežiūrai. Specialisto kompiuterių priežiūrai pareigybės aprašymas
 7. Administratorius. Administratoriaus pareigybės aprašymas
 8. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas
 9. Virėjas. Virėjo pareigybės aprašymas
 10. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
 11. Pagalbinis darbininkas skalbimui. Pagalbinio darbininko skalbimui pareigybės aprašymas
 12. Valytojas. Valytojo pareigybės aprašymas
 13. Ūkvedys. Ūkvedžio pareigybės aprašymas.

Atnaujinta: pirmadienis, 2023 m. birželio 13 d.