Įsakymas dėl Korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių užtikrinimo komisijos sudarymo (1)