2022 m. įstaiga surinko 4132,02 eur. mokesčių už vaikų išlaikymą įstaigoje (mėnesio mokestis vaikų ugdymo sąlygoms ir edukacinėms aplinkoms gerinti). Už šias lėšas įsigyta įvairių ugdymui reikalingų kanceliarinių prekių, reikiamo ūkinio inventoriaus, žaislų, švaros prekių.