2022 m. sausio 20 d. duomenimis įstaigą lanko 36 vaikai,  Iš jų 8 – priešmokyklinio amžiaus. Įstaigoje sukomplektuotos 2 grupės: 1 bendroji  ir 1 mišrioji.
Šiuo metu laisvų vietų nėra.