2024 sausio 2 d. duomenimis įstaigą lanko 26 vaikai,  Iš jų  4 priešmokyklinio amžiaus. Įstaigoje sukomplektuotos 2 grupės: 1 bendroji  ir 1 mišrioji.
Šiuo metu yra 7 laisvos vietos ikimokyklinio 2-5 metų amžiaus vaikų grupėje ir 3 vietos 4-7 metų mišrioje grupėje.
Atnaujinta: antradienis, 2024 m., balandžio 2 d.