2021 m. spalio 1 d. duomenimis įstaigą lanko 35 vaikai,  Iš jų 8 – priešmokyklinio amžiaus. Įstaigoje sukomplektuotos 2 grupės: 1 bendroji  ir 1 mišrioji.
Šiuo metu yra 1 laisva vieta 2–4 metų amžiaus grupėje.