Pagrindinė veiklos sritis – švietimas

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Kitos veiklos rūšys:

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Švietimui būdingų paslaugų veikla

Vaikų dienos priežiūros veikla