IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

2022–2023 m. m. sukomplektuota 1 bendroji ir 1 mišraus amžiaus vaikų grupė. Mišriojoje
grupėje yra ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 2022 rugsėjo 1 d. yra 36
vaikai, iš jų 7 priešmokyklinio amžiaus. Dirba 13 darbuotojų. Iš jų 3 ikimokyklinio ugdymo
mokytojos, turinčios ilgametę darbo patirtį. Kalbinių įgūdžių trūkumą turintiems vaikams teikiamos
logopedo paslaugos, įstaigoje vyksta meninis vaikų ugdymas, muzikinis ugdymas.
Ikimokyklinio amžiaus grupės dirba pagal patvirtintą įstaigos bendrąją ikimokyklinio
ugdymo programą ir pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

KITOS PATAŠINĖS UDC VEIKLOS SRITYS

Įstaigoje yra įrengta informacinių technologijų klasė, kur vienu metu kompiuterinėmis
priemonėmis gali naudotis 8 bendruomenės nariai.

Dailės technologijų klasėje du kartus per savaitę
vyksta dailės technologijų užsiėmimai (piešimas, karpiniai, dekupažas, senų daiktų atnaujinimas ir
kt.), vyksta pokalbiai maisto ruošimo, etiketo, namų puošybos ir kitomis temomis.

Pati įstaiga yra prieinama įvairioms bendruomenės veikloms. Rengiami susitikimai
su menininkais, poetais, žymiais žmonėmis. Vyksta knygų pristatymai, poezijos vakarai.