Viešųjų pirkimų tvarkos aprašo pakeitimai 2024-01-23

Vieųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023-05-17 (nuorašas)