Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (nuo 2023-01-01)