Juridinio asmens kodas 190396618
Adresas Nausupės skg. 4, Patašinės k., Marijampolės sen., 69105 Marijampolės sav
Pašto kodas LT-69105
Telefonas +370 343 22 437
Elektroninis paštas patasinesdarzelis@gmail.com

 

Daugiafunkcio centro oficialus pavadinimas – Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras.

Trumpasis pavadinimas – Patašinės universalus daugiafunkcis centras.

Daugiafunkcio centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Daugiafunkcio centro priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Daugiafunkcio centro savininkas – Marijampolės savivaldybė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

Daugiafunkcio centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Daugiafunkcio centro pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  • Priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20
  • Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51
  • Kultūrinis švietimas, kodas 85.52
  • Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59
  • Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60