Patašinės universalaus daugiafunkcio centro teisės aktai: LR Švietimo įstatymas, LR biudžetinių įstaigų įstatymas, LR sandaros įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, švietimo strateginės nuostatos, LR vyriausybės nutarimai, ŠMM norminiai aktai ir Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimai ir kt. norminiai aktai.